Warmtepompen

1

Dimplex Bodem/water 3fase SI 11TU BESTAAT UIT: 364100.

Art nr.A0004721
12752,69
Bodem/water 3fase
Prijs €12752.69
2

Dimplex Bodem/water 3fase SI 130TU BESTAAT UIT: 369960.

Art nr.A0006844
93222,15
Bodem/water 3fase
Prijs €93222.15
3

Dimplex Bodem/water 3fase SI 130TUR+ BESTAAT UIT.

Art nr.A0003975
93897,85
Bodem/water 3fase
Prijs €93897.85
4

Dimplex Bodem/water 3fase SI 14TU BESTAAT UIT: 364110.

Art nr.A0004711
13722,81
Bodem/water 3fase
Prijs €13722.8
5

Dimplex Bodem/water 3fase SI 18TU PAKKET.

Art nr.A0005385
12480,48
Bodem/water 3fase
Prijs €12480.48
6

Dimplex Bodem/water 3fase SI 22TU BESTAAT UIT:.

Art nr.A0003973
18976,24
Bodem/water 3fase
Prijs €18976.24
7

Dimplex Bodem/water 3fase SI 26TU BESTAAT UIT: 368440.

Art nr.A0006852
27211,08
Bodem/water 3fase
Prijs €27211.07
8

Dimplex Bodem/water 3fase SI 35TU BESTAAT UIT: 368450.

Art nr.A0006850
33679,62
Bodem/water 3fase
Prijs €33679.62
9

Dimplex Bodem/water 3fase SI 35TUR BESTAAT UIT: 374870.

Art nr.A0021172
34969,07
Bodem/water 3fase
Prijs €34969.07
10

Dimplex Bodem/water 3fase SI 50TU BESTAAT UIT: 368460.

Art nr.A0006848
46379,36
Bodem/water 3fase
Prijs €46379.36
11

Dimplex Bodem/water 3fase SI 50TUR BESTAAT UIT: 374880.

Art nr.A0021173
41096,25
Bodem/water 3fase
Prijs €41096.25
12

Dimplex Bodem/water 3fase SI 6TU BESTAAT UIT: 364080.

Art nr.A0005582
10878,15
Bodem/water 3fase
Prijs €10878.14
13

Dimplex Bodem/water 3fase SI 70TUR BESTAAT UIT: 374890.

Art nr.A0017214
57857,43
Bodem/water 3fase
Prijs €57857.43
14

Dimplex Bodem/water 3fase SI 75TU BESTAAT UIT: 368470.

Art nr.A0006846
57928,47
Bodem/water 3fase
Prijs €57928.47
15

Dimplex Bodem/water 3fase SI 85TUR BESTAAT UIT: 374900.

Art nr.A0021171
54683,08
Bodem/water 3fase
Prijs €54683.08
16

Dimplex Bodem/water 3fase SI 8TU BESTAAT UIT: 364090.

Art nr.A0004714
11858,46
Bodem/water 3fase
Prijs €11858.46
17

Dimplex Bodem/water 3fase SI 90TU BESTAAT UIT: 369950.

Art nr.A0006854
62725,58
Bodem/water 3fase
Prijs €62725.59
18

Dimplex Bodem/water compact 3fase HPK 11TES BESTAAT UIT: 373200.

Art nr.A0022015
14974,49
Bodem/water compact 3fase
Prijs €14974.49
19

Dimplex Bodem/water compact 3fase SIK 11TES BESTAAT UIT: 372310.

Art nr.A0007959
14660,17
Bodem/water compact 3fase
Prijs €14660.17
20

Dimplex Bodem/water compact 3fase SIK 14TES BESTAAT UIT: 372320.

Art nr.A0007961
15866,58
Bodem/water compact 3fase
Prijs €15866.58

Warmtepompen

1

Dimplex Bodem/water 3fase SI 11TU BESTAAT UIT: 364100.

Art nr.A0004721
12752,69
Bodem/water 3fase
Prijs €12752.69
2

Dimplex Bodem/water 3fase SI 130TU BESTAAT UIT: 369960.

Art nr.A0006844
93222,15
Bodem/water 3fase
Prijs €93222.15
3

Dimplex Bodem/water 3fase SI 130TUR+ BESTAAT UIT.

Art nr.A0003975
93897,85
Bodem/water 3fase
Prijs €93897.85
4

Dimplex Bodem/water 3fase SI 14TU BESTAAT UIT: 364110.

Art nr.A0004711
13722,81
Bodem/water 3fase
Prijs €13722.8
5

Dimplex Bodem/water 3fase SI 18TU PAKKET.

Art nr.A0005385
12480,48
Bodem/water 3fase
Prijs €12480.48
6

Dimplex Bodem/water 3fase SI 22TU BESTAAT UIT:.

Art nr.A0003973
18976,24
Bodem/water 3fase
Prijs €18976.24
7

Dimplex Bodem/water 3fase SI 26TU BESTAAT UIT: 368440.

Art nr.A0006852
27211,08
Bodem/water 3fase
Prijs €27211.07
8

Dimplex Bodem/water 3fase SI 35TU BESTAAT UIT: 368450.

Art nr.A0006850
33679,62
Bodem/water 3fase
Prijs €33679.62
9

Dimplex Bodem/water 3fase SI 35TUR BESTAAT UIT: 374870.

Art nr.A0021172
34969,07
Bodem/water 3fase
Prijs €34969.07
10

Dimplex Bodem/water 3fase SI 50TU BESTAAT UIT: 368460.

Art nr.A0006848
46379,36
Bodem/water 3fase
Prijs €46379.36
11

Dimplex Bodem/water 3fase SI 50TUR BESTAAT UIT: 374880.

Art nr.A0021173
41096,25
Bodem/water 3fase
Prijs €41096.25
12

Dimplex Bodem/water 3fase SI 6TU BESTAAT UIT: 364080.

Art nr.A0005582
10878,15
Bodem/water 3fase
Prijs €10878.14
13

Dimplex Bodem/water 3fase SI 70TUR BESTAAT UIT: 374890.

Art nr.A0017214
57857,43
Bodem/water 3fase
Prijs €57857.43
14

Dimplex Bodem/water 3fase SI 75TU BESTAAT UIT: 368470.

Art nr.A0006846
57928,47
Bodem/water 3fase
Prijs €57928.47
15

Dimplex Bodem/water 3fase SI 85TUR BESTAAT UIT: 374900.

Art nr.A0021171
54683,08
Bodem/water 3fase
Prijs €54683.08
16

Dimplex Bodem/water 3fase SI 8TU BESTAAT UIT: 364090.

Art nr.A0004714
11858,46
Bodem/water 3fase
Prijs €11858.46
17

Dimplex Bodem/water 3fase SI 90TU BESTAAT UIT: 369950.

Art nr.A0006854
62725,58
Bodem/water 3fase
Prijs €62725.59
18

Dimplex Bodem/water compact 3fase HPK 11TES BESTAAT UIT: 373200.

Art nr.A0022015
14974,49
Bodem/water compact 3fase
Prijs €14974.49
19

Dimplex Bodem/water compact 3fase SIK 11TES BESTAAT UIT: 372310.

Art nr.A0007959
14660,17
Bodem/water compact 3fase
Prijs €14660.17
20

Dimplex Bodem/water compact 3fase SIK 14TES BESTAAT UIT: 372320.

Art nr.A0007961
15866,58
Bodem/water compact 3fase
Prijs €15866.58